Sunday, May 11, 2008

לכבוד יום העצמאות השישים . . .

שלום, ילדים. רוצים לשמוע סיפור על יום האצמאות? כן? לא? סיפור כתן כתן. רוצים לשמוע? כן? לא? כן. טוב. אז נתחיל . . .
פאם אחת, הרבי שנים לפני קום מדינת ישראל המדרנית, היה איש יהודי. ולא סתם יהודי – היה כהן. שמו היה גנגיס. גנגיס כהן. הוא היה מלך. מלך של המנגלים. ובכול שנה ביום העצמאות הם שירו (עדיין לא היה להם יום העצמאות, אבל בכל זאת, הם שירו). מה הם שירו?
מנגלים, מנגלים, מנגל מנגל מנגלים, כול היום, כולם אוכלים, רק אים מנגל מנגלים!
ומיאז אד אחשיו, ביום האצמאות כולם אוכלים רק אים מנגלים!סוף הסיפור. שלום!

חג יום הולדת למדנתי -שיר לילדים

חג יום הולדת להמדינה
חג יום הולדת לכל האומה
חג יום הולדת בארץ הצוי
חג יום הולדת לכל יהודי

חג יום הילדת אל הניסים
חג יום הולדת היום חוגגים
חג יום הולדת מאלפי שנה
חג יום הולדת בה הגאולה

חג יום הולדת להא-ל
חג יום הולדת לישראל
חג יום הולדת לצה"ל
חג יום הולדת לכל הקהל

Thursday, May 1, 2008

הדרוזים

היתי אל אותובוס בארב והיתי שיר את השיר "כולנו רצחו את רבין". כשהנהג שמע את השיר, הוה רצה לשמוע אותו אוד פאם. והוא ערבי! איך זה קרא? הוא היה דרוזי. לדרוזים צריכים לתת כבוד, אבל לדעת בהחלת, שהערבי בכלל הוא האויב. הסמולנים רוצים שהאמת יסתתר. יש רק דרך אחת לפתור את הבעיה. צריכים מנהיגות יהודית, ורק מנהיגות יהודית
באהבה לכל ישראל ובאמונה שלמה
יהושע

Wednesday, April 30, 2008

אני מחכה לטרמפ

אני מחכה לטרמפ
עדיין לא הגיע טורי
אני חושב שזה מבחן
עדיין לא הגיע זמני

אני לא כל כך חפץ גדול
שהאוטו הוא יפול
רק תשים לי אל הגג
ואנו ניסע מיד

אני פושט את האצבע
ולא שום דבר קורה
המכוניות רק רואים
ושוב ושוב ושוב נוסעים

אני קופץ על הרחוב
עם ידיים לשמיים
הנהג לא בורר
הוא סתם ממהר

מצאו לי מקום אל הטרמפ
ואיך אני נוסע כבר
כמעט חשבתי שאי – אפשר
אני נוסע – אני נוסע – אני נוסע – אני נוסע –

!'בּבַּגַג

!דיינו

כבר נותנים להאויב
נשק, דם ומים
גז, חשמל, ועוד דמים
פעם ופעמים

בראשונה הם עז אברו
מעל הקב אדום
ואד אחשו הם צעקו
שלום, שלום, שלום!

עז בא הזמן לשוב לצעוק
דיינו, דיינו, דיינו!
ושוב ושוב ושוב ברגש
דיינו, כבר –
דיינו!

דיינו בנשים בשחור
ודיינו ושוב ושוב לחזור –
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים שימון פרס
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים כל הוויטור –
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים יצחק רבין –
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים הערבים –
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים המוסלמים
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים הסמולנים
דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו אים ביבי והסכמות חברון וווי
דיינו! כבר-
דיינו!

ללך לשוק ולמות
דיינו! כבר –
דיינו!
די! מספיק לסתום את הפה ולמות!
הגיא זמן לצאת מהגלות!
לצעוק ולצעוק ולצעוק בחריפות –

דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו! כבר –
דיינו!

דיינו! כבר –
דיינו!

שלום אחשו

השיר הולכת כזה

להית, כול הטוב
ושלום להרשע
להית, ציונות
ושלום להפשע

אז הללאת וולא יללא אללא הוא אחבר

שלום, העיר
ושלום להקאסאאם
שלום, הארץ
ושלום להים

שלום, הראש
ושלום להזנב
תנו לי שלום
שלום אחשו

שלום, החיים
ושלום להוויתור
שלום, ירושלים
ושלום לתנור

שלום, הראש
ושלום להזנב
תנו לי שלום
שלום אחשו

שלום, משא
ושלום למתן
שלום, יהונתן
ושלום לחורבן

שלום, הראש
ושלום להזנב
תנו לי שלום
שלום אחשו

שלום, שלום
ושלום לאסון
שלום, הא-ל
ושלום לנובל

שלום, הראש
ושלום להזנב
תנו לי שלום
שלום אחשו

כולנו רצחו את רבין

גרשנו מעזא ובצפון
העירייות בהשומרון
אח מגיע לנו הדין
כי כלנו רצחו רבין

אםור לשחק כדוררגל
בביתר ירושלים
צריחים לאמוד ולשמור
כי היה רבין גדול הדור

כשרבין היה הולך
כולם נפלו על הפנים
וכשרבין דרך על מים
עז כולם נתנו כפים

היה רבין כמו מַלַך
הציונות הוא סתם שכח
לאראפת הוא נתן יד
והשלום התחיל מיד

עז לקלא כל גיל ומין
אשר נמצא קצת ימין
כי כבר נגמר הדין
ו – כלנו רצחו רבין